Hotelsko i restoransko rublje
                     
   

Korištenjem najmodernijih mašina i najkvalitetnijih sredstava za pranje formirali smo najbolje cijene za korisnike naših usluga.

Cijena se formira u zavisnosti od količine rublja za pranje.

Ukoliko želite ponudu za pranje rublja kontaktirajte nas:

  033/ 213 - 518  
  boos@boos.ba