Posjeta sajmovima
                             
   

Osoblje Hemijske čistionice BOOS redovno posjećuje sajmove hemijskog čišćenja i pranja rublja u Milanu i Frankfurtu.
Na taj način pratimo nove tehnologije, ekološke norme i omogućavamo našem osoblju stručno usavršavanje.

 
                             
    sajmovi